ANİMASYON TÜRLERİ

 

 

Claymation (Kil Animasyon) 


Sahnede bulunan karakter ve arka plan tamamen kilden yapılır ve her sahne karakterlerin tek tek oynatılması ile kare kare çekilir, daha sonra dijital ortama aktarılır. Çekilen kareler art arda konularak animasyon oluşturulur. Bu türe örnek olarak Mary and Max verilebilir.

 

 

 

 

Lego Animation (Lego Animasyon)


Lego animasyon da kil animasyon gibi sabit bir kamera ile kare kare çekilerek dijital ortamda çekilen karelerin art arda konulması ile yapılır. Yani aralarındaki tek fark kullandıkları malzemelerdir: Kil animasyonda kil kullanılırken lego animasyonda legolardan yapılan figürler kullanılır. Bu türe örnek olarak Spider-Man: The Peril of Doc Ock verilebilir.

 

 

 

 

 

Paper-cut Animation 


Yatay bir zemin üzerinde kâğıt ya da sert kumaş kullanarak yapılan bir animasyondur. Karakterler kağıtlardan oluşur ve karakterlerin her bir uzvu kamera sabitlenerek tek tek hareket ettirilir. Daha sonra kareler dijital ortama aktarılarak bir animasyon haline getirilir. Hareketler dijital animasyona göre daha sabit ve sınırlıdır. Paper-cut animation, diğer türlerin aksine 2 boyutlu bir animasyondur. South Park bu türün en bilinen örneklerinden biridir.

 

 

Motion Comics (Hareketli Çizgi Roman) 


Çizilmiş olan sahnelerin bilgisayar üzerine ses ve animasyon eklenmesiyle dijitalde oluşturulan bir animasyon türüdür. Her sahne arka plan ve baloncuk gibi belirli çerçevelerden oluşur. Bu türe örnek olarak Buffy the Vampire Slayer verilebilir.

 

 

Flipbook Animation 


Flipbook animasyon, dilenen sayıda sayfaya her saniyeye 24 kare düşecek şekilde çizilen görsellerin art arda konulduğunda hareketli bir görüntüyü canlandırması üzerine kuruludur. Bu teknikte animatör bir ışıklı masa kullanarak önceki sahnenin üzerine diğer sahneyi çizer, bu sayede görüntüde kayma olmadan hareketler birbirini tamamlar halde olur. Türü diğerlerinden ayıran bir özelliği dijitale aktarılmaması ve bundan dolayı ilkellik özelliği taşımasıdır. 

 

 

Pixelation 


Sabit kamerayla çekilen fotoğrafların bir araya gelerek oluşturduğu bir animasyon türüdür. Her hareket kare kare çekilir ve daha sonra peş peşe konularak bir araya getirilir animasyon oluşturulur. Diğer türlere göre yapılabilecek şeyler daha sınırlıdır. 

 

 

Whiteboard Animation (Beyaz Tahta Animasyon)


Animatörün eline bir kalem alarak beyaz tahta ya da herhangi bir beyaz zemin üzerine hikâyeyi çizerek/yazarak izleyiciye aktarmasıyla oluşturulur. Hareket dijital olarak da verilebilir. Bu teknik genelde tanıtım ve reklam sektöründe kullanılır. 

 

 

Sand Animation (Kum Animasyon)


Alttan ışık alan kum dolu bir zeminin üzerinde sanatçının kare kare çizdiği görsellerin dijital ortamda birleştirilmesiyle oluşturulan bir animasyon türüdür. Ses ve farklı efektlerin eklenmesi animasyonu daha da etkili kılmaktadır.